بسم الله الرحمن الرحیم 


امام باقر (ع) فرموده اند: «از چیزهایی که خدا در مناجاتی به حضرت موسی (ع) فرمود این بود که ای موسی! سائل را با بذل اندک یا رد زیبا گرامی بدار، زیرا کسی نزد تو می آید که انسان یا جن نیست بلکه فرشتگانی از فرشتگان رحمان اند تا تو را به آنچه که به تو داده ایم، بیازمایند و از تو چیزی بطلبند که آن را به تو بخشیده ام، پس مراقب باش ای پسر عمران که چگونه عمل می کنی.» (الکافی، ج 4، ص 15)
برچسب‌ها: خدا،فرشتگان