بسم الله الرحمن الرحیم 


انگار همین دیروز بود! 

هلال ماه مبارک رمضان رویت شد...

شاد بودم 

یا شاید نگران...! 

از اینکه نکند زود بروی... 


وحالا... 

نیمی از تو گذشته و

 حتی هنوز نیمی از من به تو نرسیده است ... 


تو مثل ماهی و من یک عمر غفلتم...


این پاهای خسته و بی جان من تاب همراهی تو را ندارد... 

مگر یک شب، سحری، ابوحمزه یاری ام کند... 


چیزی ته دلم مانده که می گویم:

چقدر زود می روی 

رمضان!