بسم الله الرحمن الرحیم 


بچه که بودیم انگشت هایمان را می گذاشتیم زمین... 

بعد می آوردیم بالا و می گفتیم :

" کلاغ، پر!"

اما حالا... کلاغ   کودکی هایم نشسته و عکس های سلفی اش را به اشتراک می گذارد....!!!