بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا  علی ابن موسی الرضا علیه السلام چقدر دلم تنگه برای حرمت... 

یا امام رضا... 


هرکه بودم، هر که هستم،بر کسی مربوط نیست 

بر امام مهربان خود پناه آورده ام