بسم الله الرحمن الرحیم


یا حسین!

باز هم من و دلتنگی حرم ...

شما بگو!

به غیر درب خانه ات کجا روم ...؟!