بسم الله الرحمن الرحیمآگاه باشید . . .

وقتی وقتش برسد ، چشم در چشم موعودفقط آنهایی سربلندند که در کوفه ی انتظار، مسلم ابن عقیل را فهمیده باشند!!
برچسب‌ها: کربلا،انتظار