بسم الله الرحمن الرحیم

پاسخ سردار سلیمانی به شایعه شهادتش:

من عمری است که دشت ها و کوه‌ها را برای رسیدن به این آرزو پیموده ام