بسم الله الرحمن الرحیم


یادم باشد از این به بعد با هر بچه ای گل یا پوچ بازی کردم هر دو دستم گل داشته باشد ...

یادم باشد از این به بعد هر کس از من کمکی خواست قبل از اینکه تلاش کنم او را نجات دهم برایش دعا کنم چو من عاجزم و خدا قادر ...

یادم باشد از این به بعد هر روز از کودک همسایه که پدرش بیمار است و مادرش سخت کار میکند تا خرجشان را در بیاورد بپرسم چه غذایی دارند تا بوی غذای خانه من اشتها آور تر از مال آن ها نباشد ...

یادم باشد از این به بعد صبح ها موقع بیدار شدن علاوه بر پدرو مادر وهمسر و فرزند و دوست و آشنا و غیره و غیره به خدا هم سلام کنم....
برچسب‌ها: دلنوشته ها