بسم الله الرحمن الرحیم


سلام مادر خوبی ها ...

یاری ام کن ...


امسال دیگر دنبال واژه نگشتم ...

وب های مختلف رو ورق نزدم تا بلکه جمله ای یا حرفی قشنگ درباره تو پیدا کنم ...

سعی نکردم تا با ذوق نصفه و نیمه و بی ذوقم شعری یا متنی برات بنویسم ....

امسال فهمیدم که چقدر کلمات عاجزند ....


مامان عزیزم!

الهی قربون بی خوابی هات برم ...

فدای کمردرد و پادرد هات ...

بمیرم  واسه اون لحظه هایی که دلت به خاطر من لرزید ...

بمیرم واسه اشک هات که به خاطر من ریخت ...

قربون چشم های مهربونت برم ...

منو ببخش که از وقتی به دنیا اومدم تو دیگه وقت نکردی مال خودت باشی ....

حتی بعضی روز ها وقت نکردی تو آینه یه نگاه به خودت بکنی ....

منو ببخش که هنوزم که هنوزه برام بی خوابی ...

هنوزم که هنوزه برام اشک داری ...

هیچ وقت این حرفت یادم نمیره که "  مادرها  حتی توی اون دنیا هم نگران بچه هاشون هستن"


مامان جانم!

سایه ات تا ابد برسرم ...
سال نو

و

میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها

روز زن و مادر

مبارکبرچسب‌ها: مادر، دلنوشته ها