بسم الله الرحمن الرحیم


بچه که داری، خواب و خوراک نداری ....

بچه که داری یه روز برنج خام و دم نکشیده می خوری یه روز برنج آش  و له شده ....

بچه که داری در هرلحظه ده ها کار نجام نشده داری ....

بچه که داری با هزار مصیبت خوابش می کنی هنوز پات به آشپزخونه نرسیده صدای گریه اش دراومده

بچه که داری غذا رو می کشی توبشقاب داغه داغ ، یا گرسنه است یا کارخرابی کرده باید عوضش کنی

بچه که داری دیگه نباید توقع داشته باشی سر موقع وبلاگت بروز باشه

بچه که داری خیلی خسته ای ، اون خوابه همین که سرت رو بالش میرسه نمی دونم ازکجا می فهمه خوابیدی، صداش در میاد


در عوض ...


بچه که داری یه فرشته کوچولو تو خونته

بچه که داری کمتر می خوابی بیشتر فکر میکنی

بچه که داری یه وقتا مهر و محبتت فوران می کنه میگیری هزار تا بوسش می کنی دلت غنج میره کیف میکنی

بچه که داری فرصت خود سازی داری

بچه که داری تتنها نیستی و از هیچی نمی ترسی

بچه که داری سر نترسی پیدا میکنی و برای دفاع از بچه ات حاضری هرکاری بکنی

بچه که داری یه جور احساس غرور داری

بچه که داری دیگه نازک نارنجی و زودرنج نیستی

بچه که داری خدا هزار تا وعده ی خوب خوب بهت میده ...

خلاصه بچه که داری دنیا با تمام خوبی هاش و ان شاءالله بهشت  مال توئه ....

کافیه یه لبخند بزنه تا تموم خسنگی ها و گرسنگی ها و بی خوابی هات یادت بره .....