بسم الله الرحمن الرحیمهمه عمرم در فغانم ، زغم نهان صادق

زند آتشی به جانم ، غم جاودان صادق


دو هزار ننگ و نفرین ، به تمام دشمنانت

که نموده هتک حرمت ، به حریم جان صادق


به فدای خاک پایش ، شده ام غرق عزایش

دل عاشقان شکست از ، غم بی امان صادق


چه خوشا اگر کنم رو ، به مدینه و بقیعش

به زلال اشک شویم ، قبر بی نشان صادق


در مدینه اش بگردم ، پی قبر مادر او

که بیابم آن مزار مام قد کمان صادقبرچسب‌ها: شهادت، امام صادق