بسم الله الرحمن الرحیمنتیجه تصویری برای دست نوازش


خدایا من خیــــلی بدم

ولی

خوبی های تو

خیــــــــــــلی از بدی های من بیشتر است ....


برچسب‌ها: دلنوشته ها