بسم الله الرحمن الرحیم ...


چندیست

هیجانات دلم کم شده است

بی درد شده ام

تازه می فهمم چه آدم بی جنبه ای هستم ....

البته اگر آدم باشم ...

خدایا ...

درد هایم را به من پس بده ...

می خواهم به یادت باشم ....
عید غدیر مبارک