بسم الله الرحمن الرحیم


شاید دیدن مداوم تشنگی خاک و آسمان و درخت و آدم و عالم

بیشتر ذکر لبمان کند

السلام علیک ایها الامام العطشان


دانلود کنید


برچسب‌ها: فاطمیه، یزد