بسم الله الرحمن الرحیم


امام کاظم علیه السلام می فرمایند:

هر گاه خداوند بدی مورچه را بخواهد، به او دو بال می دهد که پرواز کند تا پرنده ها او را بخورند.


برچسب‌ها: امام کاظم