بسم الله الرحمن الرحیم


مردم عزیز کشورم (حتی شما که به آقای روحانی رای داده اید) انتخابتان ارزشمند است.

دوستتان دارم