بسمه تعالی

جنگ بالا گرفته است. 

مجالی برای هیچ وصیتی نیست ...

تا هنوز چند قطره خون در بدن دارم حدیثی از امام پنجم برای شما می نویسم:

"به تو خیانت می کنند, تو مکن.

تو را تکذیب می کنند, آرام باش

تو را می ستایند, فریب مخور

تو را نکوهش می کنند, شکوه مکن

مردم شهر از تو بد می گویند, اندوهگین مشو.

همه مردم تو را نیک می خوانند, مسرور مباش ...

آنگاه از ما خواهی بود."

دیگر نایی در بدن ندارم , خداحافظ دنیا ...سالها بعد از عملیات والفجر مقدماتی از دل خاک فکه پیکر مطهر شهید گمنامی پیدا شد.

در جیب لباس خاکی اش برگه ای بود که نوشته هایش را با کمی دقت می شد خواند...برچسب‌ها: کانال کمیل، گمنام، شهید